ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

H Επιχείρηση δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την
εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα www.optikagarifallou.gr είναι απλή και
φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες
ανάγκες του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του
κάθε χρήστη/πελάτη, είναι σημαντικό κάθε χρήστης/επισκέπτης να παρέχει
συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του
και οι οποίες διαφυλάσσονται από την Επιχείρηση. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις
Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων
από την ιστοσελίδα www.optikagarifallou.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων και
τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος των όρων χρήσης της ιστοσελίδας αυτής, αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο
στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών, τα οποία παρέχονται κατά τη
διάρκεια των παραγγελιών στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι προστασίας
προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται
οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες/επισκέπτες παρακαλούνται να
ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές
καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις
ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.


ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της ιστοσελίδας
www.optikagarifallou.gr, χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση προκειμένου οι
χρήστες του ιστότοπου να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό
της κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που
θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι
πληροφορίες που συλλέγει η Επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να
μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των
πελατών για περισσότερες υπηρεσίες και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την
ίδια. Η Επιχείρηση δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν
συνδέεται με την ιστοσελίδα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία που αφορά στους χρήστες και πελάτες της.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Επιχείρηση σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες/επισκέπτες της να
μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα
τους εκτός και αν οι ίδιοι το επιθυμούν. Από τους χρήστες/επισκέπτες της
ιστοσελίδας ζητείται να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη
περίπτωση που επιθυμούν ή να τους παρασχεθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή/και
να εγγραφούν στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή/και να επικοινωνήσουν τόσο μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) όσο και τηλεφωνικά.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Επιχείρηση συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους
χρήστες/επισκέπτες της: (1) στοιχεία που ο χρήστης της δίνει κατά την εγγραφή του
ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης της δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η
παραγγελία του από την Επιχείρηση, (3) στοιχεία που ο χρήστης της δίνει σε
περίπτωση επικοινωνίας μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας customers@optikagarifalou.com είτε μέσω
της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών 2310242007 (σταθερή γραμμή
επικοινωνίας) και 6945779710 (κινητή τηλεφωνική γραμμή) και (4) στοιχεία που ο
χρήστης της δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios,
android, facebook, google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας
παραγγελίας στην παρούσα ιστοσελίδα, θα ζητηθεί στον χρήστη/πελάτη το
ονοματεπώνυμο του, η διεύθυνση του, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η
ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο του, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος
πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο
συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας
παραγγελίας ή στοιχεία τιμολόγησης (Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.). Η Επιχείρηση κάνει χρήση
των πληροφοριών που της δίνει ο κάθε χρήστης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής
αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με: (i) την
εκτέλεση της παραγγελίας του, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε
κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) τυχόν νέες προσφερόμενες υπηρεσίες και (iv) τυχόν
ειδικές προσφορές της Επιχείρησης. Κάθε χρήστης/επισκέπτης έχει την δυνατότητα
να επιλέξει εάν θέλει ή όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες από την
Επιχείρηση στέλνοντας σχετικό αίτημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση customers@optikagarifalou.com.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για
εκτέλεση ή παράδοση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την
χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου
κατόχου την πρώτη και μόνο φορά, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε
δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη
παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο πρόσωπο της
Επιχείρησης. Η εκ μέρους του κάθε χρήστη προσκόμιση των προσωπικών του
δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους
υπαλλήλους της Επιχείρησης για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η

Επιχείρηση απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας
της να παρέχουν στους χρήστες/πελάτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται
στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη
περίπτωση η Επιχείρηση δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία
κάθε χρήστη χωρίς πρότερη δική του συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω
της νομίμου οδού. Κάθε χρήστης/επισκέπτης παρακαλείτε όπως λάβει υπόψη του ότι
κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή
βάση δικαστικής απόφασης η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών
του δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί online, χωρίς την εκ μέρους του πρότερη
συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

COOKIES
Η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της
διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα
cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα,
να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται
πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να
διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη
βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που
φυλάσσονται σε αυτούς. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους
χρήστες της πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες τους ενώ σε κάθε
έξοδό τους από την ιστοσελίδα διαγράφονται αυτόματα. Κάθε χρήστης πρέπει να έχει
υπόψη του ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά
και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα της Επιχείρησης.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Επιχείρηση επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας να διορθώνουν, αλλάζουν,
συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν
προσκομιστεί. Εάν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η Επιχείρηση
θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα.
Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η Επιχείρηση θα προσπαθήσει να
βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το
χρήστη. Ο χρήστης για να έχει πρόσβαση να αλλάξει ή να διαγράψει τα προσωπικά
του δεδομένα, για να αναφέρει προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας
ή για να κάνει οποιοδήποτε ερώτημα πρέπει να επικοινωνήσει με την Επιχείρηση
μέσω του ιστότοπου www.optikagarifallou.gr ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
customers@optikagarifalou.com. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών
δεδομένων του χρήστη μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής. Κάθε
χρήστης παρακαλείται όπως λάβει υπόψη του ότι η Επιχείρηση θα κάνει ότι είναι
δυνατό προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά του δεδομένα, αλλά η
προστασία του κωδικού πρόσβασης του στην ιστοσελίδα της εξαρτάται και από τον
ίδιο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η Επιχείρηση δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της
ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας
της. Η Επιχείρηση έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα
προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή της
παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες
προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη
πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.
Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και
χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεση κάθε χρήστη με τον ιστότοπο της Επιχείρησης
είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η
τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων
πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των
δεδομένων και του server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας
στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) netscape navigator,
internet explorer, mozilla firefox, opera, safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και
προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση κάθε χρήστη στην ιστοσελίδα της
Επιχείρησης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Η Επιχείρηση συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τα
σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου δύναται να ανανεώνει και την
παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συστήνεται σε κάθε χρήστη
να διαβάζει τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να
ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό
σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Κάθε χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεται
και συναινεί με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς
επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν
ανακοινωθεί μέσω αυτής.