ΑΚΥΡΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τυχόν τροποποίηση της παραγγελίας είναι δυνατή μόνον πριν αυτή ολοκληρωθεί και
καταχωρηθεί. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η κίνηση ο χρήστης/πελάτης μπορεί να
επιλέξει το καλάθι αγορών και από εκεί είτε να αλλάξει την παρεχόμενη υπηρεσία είτε 
να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά της επιλέγοντας το πεδίο «ανανέωση» είτε 
ακόμη και να την διαγράψει είτε εξ ολοκλήρου επιλέγοντας το πεδίο «διαγραφή».

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακύρωση της παραγγελίας από την στιγμή που αυτή έχει καταχωρηθεί στο σύστημα
του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον
υπό συγκεκριμένες και πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και συγκεκριμένα ο χρήστης
μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την
καταχώρηση της στο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.optikagarifallou.gr ή τηλεφωνικά αποκλειστικά και μόνο στο 2310242007 ή
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας customers@optikagarifalou.com. Σε περίπτωση που ο
χρήστης/πελάτης θελήσει να ακυρώσει την παραγγελία του μετά το πέρας των είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει και πάλι να
επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στα στοιχεία
επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται ρητά η
Επιχείρηση ότι η παραγγελία πράγματι θα ακυρωθεί. Στην περίπτωση που η
παραγγελία που ο χρήστης έχει επιλέξει να ακυρώσει, είχε δρομολογηθεί άμεσα για
εκτέλεση και έχει ήδη ολοκληρωθεί, η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη και δεν
μπορεί να προβεί στην ακύρωση της παραγγελίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα ζητηθέντα προϊόντα,
κατά είδος ή ποσότητα ή ιδιότητα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και
διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων
στην Επιχείρηση καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την
Επιχείρηση αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Επιχείρηση τρόπος
επιστροφής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αλλαγές στα είδη φακών επαφής, υγρών φακών επαφής και οφθαλμικών φακών
δεν γίνονται σε καμία απολύτως περίπτωση αποδεκτές για λόγους ασφαλείας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο είδος φέρει ελάττωμα, εφόσον αυτό
βεβαιωθεί από τον παραγωγό που παρέχει την εγγύηση καλής ποιότητας του, η
Επιχείρηση δύναται με επιπλέον χρέωση και κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη
να αναλάβει την επιστροφή του προς αντικατάσταση εφόσον αυτό παραδίδεται μαζί
με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν (π.χ. δελτίο αποστολής – τιμολόγιο πώλησης,
απόδειξη λιανικής πώλησης κ.ο.κ) και πλήρη και άθικτη τη συσκευασία του και
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του πωλητή ή κατασκευαστή
του προϊόντος. Αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις η Επιχείρηση διατηρεί
το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εκτέλεση της παραγγελίας από την Επιχείρηση
λόγω έλλειψης του παραγγελθέντος προϊόντος, τότε ο χρήστης/πελάτης είτε μπορεί
να τροποποιήσει την παραγγελία του είτε να αιτηθεί την επιστροφή των χρημάτων

του. Η μη εξυπηρέτηση παραγγελίας αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στη μη
παράδοση του προϊόντος από της Επιχείρηση έπειτα από διαπίστωση έλλειψης
προϊόντος ή αδυναμία της Επιχείρησης να εξυπηρετήσει την παραγγελία εγκαίρως
και συνεπώς στην αδυναμία ολοκλήρωσης της παραγγελίας και σε καμία περίπτωση
δεν εννοείται η μη ικανοποίηση του χρήστη/πελάτη με την παραγγελία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας ή επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος ή μη
εκτέλεσης παραγγελίας, η Επιχείρηση επιστρέφει το καταβληθέν χρηματικό ποσό
άμεσα. Η επιστροφή γίνεται από την Επιχείρηση, η οποία φέρει την μοναδική ευθύνη
για την επιστροφή των χρημάτων στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε. Ο καταναλωτής
δεν επιβαρύνεται σε αυτή την περίπτωση για την επιστροφή χρημάτων.